Hà Nội cấm dùng bếp than tổ ong từ năm 2021

Hành động quyết liệt để ngăn chặn TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM DO THAN TỔ ONG

Thành phố Hà Nội xác định lộ trình hỗ trợ người dân loại bỏ bếp than tổ ong đến hết năm 2020, từ năm 2021 sẽ áp dụng hình thức xử phạt đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành chỉ thị về việc thay thế, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

than to ong
Than tổ ong

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội xác định lộ trình đến này 31-12-2019, các quận, huyện phải tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Sau thông báo về chủ trương về loại bỏ sử dụng bếp than, các cơ quan, đơn vị, quận, huyện triển khai các biện pháp hỗ trợ để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng than và bếp than trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ sang các loại bếp khác an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng; thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý và kiểm soát, chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than trên địa bàn thành phố trước ngày 31-12-2020.

Đặc biệt có cơ chế chính sách hỗ trợ để các cơ sở sản xuất kinh doanh than chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30-6-2020 để xem xét quyết định.

Hiện tại, chúng tôi đã nghiên cứu thành công sản phẩm và công nghệ sản xuất than sạch thay thế:

  • Sản xuất than sạch thay thế
  • Chuyển giao công nghệ sản xuất than sạch
  • Cung cấp phụ gia than sạch

XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM than sạch thay thế than tổ ong TẠI ĐÂY!

Hoặc liên hệ hotline: 0975.359.410

Leave a Reply