Anh hưởng của phụ gia kết dính bột than khoáng sản

Chất kết dính có vai trò rất quan trọng đến chất lượng sản phẩm.

Nội dung bài viết

Chất kết dính là gì?

Chất kết dính là một phần quan trọng của than bánh.

Quá trình sử dụng chất kết dính là quá trình kết nối giữa 2 bề mặt tương tự nhau, tạo thành một liên kết vĩnh viễn. Chất kết dính xây dựng “Cầu nối” giữa các bề mặt.

Yếu tố quan trọng nhất chọn chất kết dính là phải đánh giá được mội trường, mục đích sử dụng, loại vật liệu cần kết dính và tính chất.

Một khi các yếu tố môi trường đã được xác định, chất kết dính được lựa chọn trở nên dễ dàng hơn.

Phụ gia kết dính là gì?

Là chất hỗ trợ tạo sự liên kết cho chất kết dính. Có thể là chất tăng quá trình đóng rắn, giảm sức căng bề mặt…

Ứng dụng của phụ gia kết dính than ép:

Bột khoáng, than, đất sét, sắt, nhôm, sắt, coke, oxit sắt, cacbon

Bột, bột cacbon, xỉ, thạch cao, chất thải, bùn, cao lanh, than hoạt tính, bột than cốc và

Các loại bột khác, phế thải…

Nguyên tắc sử dụng chất kết dính khoáng sản:

  • Tính ổn định và thành phần của than trong than
  • 2, Tiêu chuẩn chất lượng của các thành phần và vật liệu kết dính (hàm lượng, độ ẩm, độ mịn)
  • Tỷ lệ chất kết dính, độ linh động và khả năng hòa tian của chất kết dính;
  • Ảnh hưởng của quá trình chuẩn bị, chế độ khuấy, thời gian khuấy và nhiệt độ khuấy.
  • Mối quan hệ giữa tỷ lệ chất kết dính và tỷ lệ bổ sung phương pháp và nguyên liệu khác

Ví dụ sử dụng keo humate.

  • Chất kết dính axit humic có ái lực mạnh với than nghiền do phản ứng hóa học.
  • Hoạt động bề mặt cao, bao gồm, độ thẩm thấu mạnh.
  • Tốc độ phản ứng nhanh.
  • Thành phần và tỷ lệ than thô: phụ thuộc hàm lượng, độ ẩm, nhiệt độ nóng chảy của tro, khả năng dễ bay hơi, và các chỉ số hóa lý, nói chung tỷ lệ như sau:

Chất kết dính lỏng : phụ gia : bột = 1 : 10 : 50 ( 10 là hàm lượng axit humic)

Ví dụ về chuẩn bị:

1) hàm lượng axit humic lignit nồng độ: 40-50%.

2) Vào 100-120 để cải thiện độ mịn, lực ướt, lực mở rộng, lực thấm.

3) Sau khi nước vào thiết bị phản ứng, đun nóng đến 40 độ. Thêm natri hydroxit, khuấy đều,

Tiếp tục gia nhiệt đến 90 độ, thêm axit humic, khuấy trong 1,5 – 2 giờ nhiệt độ. Không quá 95 độ.

4) Thêm bột than non tỷ lệ: khoảng 5% đến khi đạt tỷ lệ định lượng.

Leave a Reply