Green Adhesive cung cấp công nghệ & phụ gia kết dính cho: than bột từ sinh khối, than  và mùn làm hương, than bột từ quặng than đá,…