Chất kết dính Green Adhesive tăng sự kết dính tự nhiên, không gây mùi khi cháy, cháy tăng nhiệt nên giảm độ tro cho sản phẩm.